Wordpress development - Lar.vn

Hướng dẫn cách tạo và kích hoạt Plugin cho Wordpress
Wordpress development  | 

Hướng dẫn cách tạo và kích hoạt Plugin cho Wordpress

Plugin là một thành phần không thể thiếu trong Wordpress, chắc hẳn bạn cũng đã từng tải và cài đặt ít nhất một plugin

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn tạo và sử dụng Custom Field cho Wordpress
Wordpress development  | 

Hướng dẫn tạo và sử dụng Custom Field cho Wordpress

Custom Field bạn có thể hiểu đơn giản là thêm một hoặc nhiều trường dữ liệu bổ sung nội dung cho bài viết, trang

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn viết shortcode cho Wordpress
Wordpress development  | 

Hướng dẫn viết shortcode cho Wordpress

Ở bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn bạn cách viết shortcode đơn giản trong Wordpress

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 10
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 10

Ở phần 10 này mình sẽ hướng dẫn bạn file cuối cùng là `tag.php` và tối ưu lại breadcrumbs, custom field cho wordpress

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 9
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 9

Ở phần 9 mình sẽ viết class widget show các bài viết mới nhất ra sidebar.

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 8
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 8

Ở phần 8 này này mình hướng dẫn về comment, cách tạo comment và bình luận trong wordpress và author ( liệt kê các bài viết thuộc tác giả ).

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 7
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 7

Ở phần 7 mình sẽ hướng dẫn về file home.php, trong đó có có carousel slider bootstrap, lấy bài viết theo từng danh mục.

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 6
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 6

Ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn bạn category.php, page.php, search.php, archive.php, 404.php

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 5
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 5

Ở phần 5 này mình sẽ hướng dẫn về single.php, các hàm cần thiết trong một bài viết và viết hàm liệt kê những bài viết liên quan

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 4
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 4

Ở phần 4 mình sẽ viết phân trang ( pagination ), liên kết bánh mì ( breadcrumbs ) cho theme.

Đọc tiếp bài viết