Các câu hỏi thường gặp

  • Xu là một trong hai đơn vị chính trong Lar. Trong đó Xu dùng để sử dụng để mua Plan (gói) hoặc đổi sang Value. Xu có được từ nạp VNĐ vào.
  • Tỷ giá quy đổi: 1 Xu = 1.000 đồng
  • Value là đơn vị chính chỉ sau Xu. Trong đó Value dùng để sử dụng ở các tính năng Quick của các công cụ Lar. Ngoài ra có một số plan vẫn cần Value để sử dụng song song. Value có được từ đổi Xu sang.
  • Tỷ giá quy đổi: 1 Xu = 10 Value

Bạn có câu hỏi và cần giải đáp?

Liên hệ ngay


© 2021 LarVN. Giữ toàn bộ bản quyền.
Một sản phẩm làm bằng cả trái tim của LAR.vn